جواهری کفاش
جواهری کفاش

تماس با ما

 

شعبه ۱: احمدآباد، نرسیده به ابوذر ۱، جواهری کفاش
تلفن ثابت:
+۹۸ ۵۱ ۳۸۴۰ ۱۳۴۰

شعبه ۲: خیابان خسروی، پاساژ لیدوما، نبش پاساژ، واحد۲۰، ۸۸۸متر فاصله تا باب الجواد حرم مطهر رضوی
تلفن ثابت:
+۹۸ ۵۱ ۳۲۲۹ ۰۰۷۳-۴

تلفن همراه:
کفاش+۹۸ ۹۱۵ ۱۸۱ ۰۵۰۲
تربتی +۹۸ ۹۱۵ ۷۵۰ ۰۰۳۰